Send inn en gratulasjon

Spørsmål & svar

Klikk på boksane under for å finna svar på ofte stilte spørsmål.

Innsendingsfrist

* Til tysdagsavisa: fredag klokka 23.59
* Til fredagsavisa: måndag klokka 23.59.
Lastar du opp helsinga til oss, stadfestar du at du har løyve frå alle involverte. Me lagrar bilde og data ein kort periode for å kunne visa helsinga di, dei blir sletta seinast 30 dagar etter publisering. Me nyttar ikkje opplasta bilde og data til anna enn å visa helsinga i Strilen.