Send inn en gratulasjon

Spørsmål & svar

Klikk på boksane under for å finna svar på ofte stilte spørsmål.

Innsendingsfrist

* Til tysdagsavisa: fredag klokka 23.59
* Til fredagsavisa: måndag klokka 23.59.
GDPR